Danske Energiforbrugere (DENFO)

hørende under 

VE-INFORMA 

som er en gren af VEmagasinet

som støtter op om alle FN’s 17 verdensmål

 VE-INFORMA
 
arbejder ud fra de 10 af verdensmålene i Danmark. 

 

Se flere faggrupper under VE-INFORMA

Mød alle vores Partnere her