Vision – Mission

Vision:

Et bæredygtig, energieffektivt og energirigtigt samfund til gavn for miljøet, klimaet og borgerne, og at omstillingen sker hurtigst muligt.

Mission:

DENFO skal være den bærende sammenslutning for forbrugere og prosumers inden for bæredygtig vedvarende energi i fremtid.

DENFO vil være med til at gør en forskel for de danske energiforbrugere ved, at have en stærk samlet forening inden for hele energiområdet.

DENFO skal overvåge at lovgivningen overholdes, være behjælpelig i sager, foretage uvildig vejledning og meget mere.